Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin!

Urząd Gminy w Jedlińsku za pośrednictwem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zamierza zorganizować szkolenie UZUPEŁNIAJĄCE (1 dniowe) z zakresu: „Szkolenie w zakresie stosowania środków  ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie – uzupełniające”

Kurs kończy się egzaminem. Uzyskane uprawnienia są ważne przez okres 5 lat w zakresie wykonywania oprysków środkami chemicznymi oraz zakupu środków ochrony roślin. Szkolenie jest odpłatne. Miejsce szkolenia- teren gminy Jedlińsk, data szkolenia do uzgodnienia.

Chęć udziału w szkoleniu prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem 48 321-30-98  lub osobiści w pokoju nr. 8 Urzędu Gminy w Jedlińsku.

Warunkiem zorganizowania szkolenia jest zgłoszenie się min. 25 osób. 

Do chwili obecnej zgłosiło się 13 osób chętnych.

Wstecz