Dotacja na usuwanie azbestu!

25 lipca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu, Andrzej Pawluczyk - sekretarz gminy reprezentujący wójta gminy Kamila Dziewierza, przy kontrasygnacie Ilony Starzyńskiej - skarbnik gminy, podpisał umowę z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dotację w wysokości 35 000 zł na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
 
Podpisanie umowy odbyło się w obecności Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska oraz parlamentarzystów ziemi radomskiej: Marek Suski, Stanisław Karczewski, Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak i Agnieszka Górska, Waldemar Trelka - starosta radomski, prezesa WFOŚiGW w Warszawie Marka Ryszka oraz Elżbieta Zasada - dyrektor WFOŚiGW wydział w Radomiu.
 

Wstecz