Akty mianowania dla nauczycieli

30 sierpnia 2022 r. Kamil Dziewierz – wójt gminy wręczył akty mianowania nauczycielom szkół gminy Jedlińsk, którzy zdali egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego.

Aby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego należało zdać egzamin przed komisją, a wcześniej odbyć blisko 3-letni staż.

Po uroczystym wręczeniu aktów i złożeniu ślubowania wójt gminy pogratulował nauczycielom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, życząc dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020

Wstecz