Spotkanie konsultacyjne LGD w Jedlińsku

LGD Razem dla Radomki zaprasza na spotkanie konsultacyjne do Jedlińska, które zostanie poświęcone przygotowaniu nowej lokalnej strategii rozwoju.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” realizuje cykl spotkań w formie konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na okres programowania unijnego lat 2023-2027  w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Opracowanie tego dokumentu pozwoli na ubieganie się o kolejne wielomilionowe wsparcie finansowe na wdrażanie działań na obszar gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Jedlińsk, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, sołtysów, radnych oraz przedsiębiorców do udziału w otwartym spotkaniu, związanym z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 .

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 15 września 2022 r. o godzinie 15.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej przy ul. Krótka 1.

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER a w szczególności na innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów. Model ten określa się mianem partycypacyjnego, polegającego na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego lokalnych liderów społecznych, publicznych, gospodarczych, rolników oraz mieszkańców. Partycypacyjny charakter LSR jest kluczowy w myśl założeń rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Ma on bowiem być gwarantem rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego, a zatem stanowi o najbardziej długofalowych jej efektach.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego obszaru. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w latach 2016-2021 jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie pod nr 48 38 58 996 lub mailowo pod adresem  zarzad@razemdlaradomki.pl w terminie do 14 września 2022 r.

 

Wstecz