Ogłoszenie dla KGW - ekoGospodynie!

Miło nam poinformować, że na terenie Gminy Jedlińsk oraz na terenie gmin ościennych wystartował pilotażowy projekt dla Kół Gospodyń Wiejskich ekoGospodynie.

W ramach projektu ekoGospodynie każde zgłoszone KGW bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii
i akumulatorów.

Koła Gospodyń Wiejskich poprzez organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów oraz zyskują fundusze na swoją statutową działalność.

Koło Gospodyń otrzymuje od REMONDIS Electrorecycling wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z podmiotem REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. ul. Ekologiczna 2, 05-870 Błonie,
tel. 607 910 572, mail: maciej.gakowski@remondis.pl; www.remondis-electro.pl.

Wstecz