Działania prewencyjne – dystrybucja tabletek jodku potasu na terenie Gminy Jedlińsk

Zgodnie z poleceniem władz centralnych Gmina Jedlińsk realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Ich wydanie mieszkańcom nastąpi tylko w wypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej.

Podajemy do publicznej wiadomości wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy:

  1. SP ZOZ w Jedlińsku – Ośrodek Zdrowia w Jedlińsku ul. Warecka 4
  2. Ośrodek  Zdrowia we Wsoli, ul. Leśna 7, 26-660 Jedlińsk
  3. Ośrodek  Zdrowia w Bierwcach, Bierwce 49B, 26-660 Jedlińsk

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić, aby otrzymać preparat.

W przypadku wystąpienia zagrożenia, akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy gminy do 60. roku życia.

Grupa ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach:

  • Noworodki do 1 miesiąca życia, 12,5 mg – ¼ tabletki
  • Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 25 mg – ½ tabletki
  • Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 50 mg – 1 tabletka
  • Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 100 mg – 2 tabletki
  • Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 100 mg – 2 tabletki

Wydanie preparatu w punktach nastąpi po wydaniu decyzji  Ministra Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.  Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą nieczynne, więc nie ma konieczności udawania się do nich.

 Z informacji, które otrzymujemy z administracji rządowej, wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak należy się do niego wcześniej przygotować.

Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, lokalnych mediach oraz stronie internetowej – Gminy Jedlińsk  www.jedlinsk.pl oraz  w mediach społecznościowych.

Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.