Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku informuje, 
o możliwości podłączenia budynku mieszkalnego do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji, w ul. Leśnej i Miłej we Wsoli 
oraz w ul. Ceglanej, Piaskowej, Długiej i Relaksowej w Wielogórze”
W związku z zakończeniem prac można przystąpić do podłączenia instalacji wewnętrznej budynku do posadowionej
na Państwa posesji studzienki rewizyjnej

od dnia 17 października 2022 r.


Niniejsza informacja dotyczy mieszkańców następujących ulic:
• Wsola ul. Leśna i  ul. Miła 
• Wielogóra ul. Ceglana, ul. Piaskowa, ul. Długa i ul. Relaksowa


Zainteresowane osoby zapraszamy do ZGK w Jedlińsku, celem dokonania odbioru przyłącza kanalizacyjnego oraz podpisania umowy na odprowadzanie ścieków w godzinach pracy tj. poniedziałek od 8:00 -16:00, wtorek -piątek do 7:30. -15:30. 

 

Wstecz