Nowe mundury dla OSP Jankowice

27 października 2022 r. wójt gminy Kamil Dziewierz przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach nowe mundury koszarowe.
OSP otrzymała 13 kompletów ubrań koszarowych dla druhów-strażaków. Koszt zakupu mundurów wyniósł ponad 8 tys. zł i został w całości sfinansowany ze środków własnych Urzędu Gminy w Jedlińsku.
W przekazaniu, wzięli udział także: Jacek Wędzonka – prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP, Marcin Nowakowski – komendant oddziału gminnego ZOSP RP, Dominik Paluch – prezes OSP Jankowice, Marek Dudzik – naczelnik oraz członkowie OSP.
Podczas spotkania wójt pogratulował także druhom z Jankowic pozyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowania w kwocie 30 tys. zł na wymianę bramy garażowej w strażnicy OSP.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Wstecz