OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jedlińsk zaprasza mieszkańców miejscowości Jedlińsk oraz właścicieli działek przyległych do działek drogowych nr 419, 289, 387, 252 do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazw trzech ulic w miejscowości Jedlińsk.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 5 grudnia 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.

Zbieranie uwag i opinii odbywać się będzie w formie wyrażania opinii w ankiecie konsultacyjnej poprzez przesłanie jej w wersji elektronicznej formie skanu na adres e-mail: rolnictwo@jedlinsk.pl.

Ankieta konsultacyjna dostępna będzie:

1. Na stronie internetowej Gminy Jedlińsk www.jedlinsk.pl (w zakładce „Aktualności”),

2. W Urzędzie Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, pok. nr 04.

Warunkiem udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby biorącej udział w konsultacjach.

Przedstawienie wyników konsultacji nastąpi w terminie do 30 grudnia 2022 r. poprzez zamieszczenie protokołu ich przebiegu:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlińsk,

2. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jedlińsku.

 Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 48 32 13 098.

 Wójt
Kamil Dziewierz

 

  • obraz