„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci w Romanowie” mająca na celu utworzenie miejsca rekreacyjnego -placu zabaw w miejscowości Romanów w celu udostepnienia infrastruktury dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem, w szczególności dla mieszkańców terenu LGD Razem dla Radomki współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Razem dla Radomki”

Wartość realizowanej operacji 48 385,74zł,  w tym ze środków EFRROW 30787,00zł Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Razem dla Radomki”.

„Budowa placu zabaw dla dzieci w Romanowie” - przedmiotem wykonania była budowa placu zabaw - poprzez montaż urządzeń zabawowych dla do niezorganizowanych zabaw ruchowych lokalnej społeczności.  Zamontowane zostało po jednym egzemplarzu urządzeń to jest:  1 sprężynowiec auto, 1 sprężynowiec koń, 1 huśtawka wagowa, 1 karuzela platformowa, 1 tablica kółko i krzyżyk, 1 tablica liczydło, 1 huśtawka podwójna z bocianim gniazdem,1 Urządzenie zestaw zabawowy. Ponadto w ramach zagospodarowania terenu zamontowane zostaną : 1 tablica informacyjna placu zabaw, 2 kosze, 3 ławki, 1 stojak na rowery.

Zadanie służy aktywizacji społeczności lokalnej i propagowaniu zdrowego trybu życia a urządzenia przeznaczone dla dzieci w różnym wieku do rozwijania siły, wytrzymałości, sprawności. Działanie umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, wzrost potencjału mieszkańców obszaru LGD, gdyż prowadzi do postania przestrzeni publicznej w której to przestrzeni możliwe będzie organizowanie imprez rekreacyjnych integrowanie i budowanie więzi międzyludzkich.

Zadanie zostało wsparte dotacją na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 02099-6935-UM0713493/20 zawartej z Województwem Mazowieckim w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z późniejszymi zmianami. Dotacja w kwocie 30787,00zł, koszt całkowity to 48385,74zł.

Celem inwestycji było utworzenie miejsca rekreacyjnego - placu zabaw w miejscowości Romanów w celu udostępnienia infrastruktury dla wszystkich zainteresowanych korzystaniem w szczególności dla mieszkańców terenu LGD Razem dla Radomki. Zadanie zostało wykonane i plac zabaw służy wszystkim zainteresowanym korzystaniem z niego.

 

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032