Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Jedlińsk

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w [%]

Lata

Wymagany do osiągniecia poziom

Poziom osiągnięty przez Gminę

2021

20

32,92

2022

25

48,18

2023

35

42,16

2024

45

 

2025

55

 

2026

56

 

2027

57

 

2028

58

 

2029

59

 

2030

60

 

2031

61

 

2032

62

 

2033

63

 

2034

64

 

2035 i za każdy kolejny rok

65