MIAS - Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE

Zadanie „Zakup torby medycznej R1 z szynami kramera i deską ortopedyczną na potrzeby OSP w Jedlińsku” – Dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2369/2022 z dnia 2022-06-02

Koszt całkowity 9 000,00 zł z tym dotacja 3000,00zł.

Cel: Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku w sprzęt do udzielania pomocy medycznej

Zakup torby medycznej R1 z szynami i deską ortopedyczną na potrzeby OSP w Jedlińsku, który to sprzęt wprowadzono na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku jest wykorzystywany do udzielania pomocy medycznej wszystkim potrzebującym w trakcie akcji ratowniczo -gaśniczych i innych zagrożeń życia.

 • Jedli?sk.nr1
 • Jedli?sk.nr2
 • Jedli?sk.nr3
 • Jedli?sk.nr4
 • Jedli?sknr.5

Zadanie: „Wykonanie oświetlenia przestrzeni sportowo -rekreacyjnej w Woli Gutowskiej” –Dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” umowa nr  W/UMWM-UU/UM/RW/2366/2022 z dnia 2022-06-02 r.

Koszt całkowity 59778,00 zł z tym dotacja 10000,00zł.

Cel: Wykonanie oświetlenia przestrzeni sportowo -rekreacyjnej w Woli Gutowskiej

W ramach zadania wybudowano oświetlenie na terenie sportowo - rekreacyjnym na którym jest boisko wielofunkcyjne i plac zabaw z siłownią w Woli Gutowskiej – naświetlacze boiska i lampy. Zadanie poprawi aktywność społeczną i rekreacyjną mieszkańców Woli  Gutowskiej i okolicznych sołectw poprawiło ład przestrzenny i estetykę miejscowości oraz bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

 • Wola.Gutowska.o?wietlenie.1
 • Wola.Gutowska.o?wietlenie.2
 • Wola.Gutowska.o?wietlenie.3
 • Wola.Gutowska.o?wietlenie.4
 • Wola.Gutowska.o?wietlenie.5

Zadanie: „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Płaskowie” –Dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2368/2022 z dnia 2022-06-02 r.

Koszt całkowity 21 094,40zł z tym dotacja 7039,00zł.

Cel: Ogrodzenie przestrzeni publicznej w Płaskowie.

W ramach zadania „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Płaskowie” wykonano zakup oraz montaż ogrodzenia na działce nr ewid. 131 w Płaskowie zabudowanej infrastrukturą sportowo- rekreacyjną - 1 komplet ogrodzenie z trwałych materiałów, łatwe w naprawie i utrzymaniu. Przyczyniło się do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, poprawy jakości przestrzeni publicznej i estetyki miejscowości Płasków.

 • P?ask?w.ogrodzenie.1
 • P?ask?w.ogrodzenie.2
 • P?ask?w.ogrodzenie.3
 • P?ask?w.ogrodzenie.4
 • P?ask?w.ogrodzenie.5

Zadanie: „Budowa placu zabaw na dz. nr ew. 45/2 w Nowej Woli” –Dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2370/2022z dnia 2022-06-02

Koszt całkowity 20130,00zł z tym dotacja 6700,00zł.

Cel: Utworzenie placu zabaw w Nowej Woli.

Zakres inwestycji obejmuje zakupienie i wmontowanie urządzeń zabawowych placu zabaw - urządzenia służące ćwiczeniu koordynacji ruchowej, równowagi i kondycji psychoruchowej, zamontowane zestaw zabawowy, ławkę, bujak. Realizacja inwestycji spowodowała powstanie terenu zabaw dla dzieci w Nowej Woli dla propagowania zdrowego trybu życia, poprawia estetykę i jakość przestrzeni publicznej w Nowej Woli.

 • Nowa Wola 2
 • Nowa Wola 4
 • Nowa Wola 5
 • Nowa Wola1
 • Nowqa Wola 3