Tańszy prąd do 3000 kWh dla rolnika!

Jakie dokumenty złożyć i do kiedy?

W 2023 roku rolnicy mają mieć zagwarantowaną cenę prądu na obecnym poziomie do 3000 kWh zużycia rocznego. Po przekroczeniu tego limitu za 1 MWh zapłacą maksymalnie 693 zł. Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców od momentu przekroczenia limitów zużycia do 31 grudnia 2023 r. Żeby skorzystać z zamrożonych cen prądu, rolnicy muszą złożyć do swojej firmy energetycznej oświadczenie o zamrożeniu cen prądu. Mają na to czas do 30 czerwca 2023 roku. Jeśli nie dostarczą tych dokumentów, stracą możliwość skorzystania z ulgi na prąd w 2023 r.

 W oświadczeniu rolnik powinien:

  • podać numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
  • podać nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję,
  • załączyć kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego.

 

Oświadczenie można złożyć osobiście w biurach obsługi klienta przedsiębiorstwa energetycznego lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego, bądź wysłać wypełniony dokument na poczcie na adres dostawcy energii. Oświadczenie można też złożyć przez Internet – przy składaniu oświadczeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty (certyfikat z e-Dowodu). Co istotne, przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą odrzucane bez rozpatrzenia.

Nie wszyscy rolnicy skorzystają z tańszego prądu

Warto pamiętać, że limit 3 MWh będzie jednak przysługiwał w sytuacji, gdy punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego służą również rozliczeniom zużytej energii elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej, pod warunkiem że służą one wyłącznie działalności rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.  Z tego zapisu można wnioskować, że jeśli rolnik ma oddzielny licznik na gospodarstwo oraz na budynek mieszkalny, to nie będzie mógł skorzystać z limitu 3 MWh. Pozostanie mu jedynie limit zużycia przewidziany dla gospodarstw domowych, który wynosi 2000 kWh albo 2600 kWh, jeśli posiada Kartę Dużej Rodziny albo jeśli jest osobą niepełnosprawną lub ma taką w swoim gospodarstwie domowym. 

Poniżej znajdują się wzory oświadczeń przygotowane przez 5 największych dostawców prądu.