Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Jedlińsk zaprasza mieszkańców miejscowości Bród, Czarna Rola, Godzisz, Gryzów, Kępiny, Marcelów, Moczydło do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag mieszkańców w/w miejscowości na temat zmiany rodzaju miejscowości, figurującej w Wykazie nazw miejscowości stanowiący załącznik do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu nazw miejscowości i ich części (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2360). Przedmiotowa zmiana jest czynnością techniczną, porządkującą, wynikającą ze zmiany przepisów dotyczących ewidencji miejscowości, ulic, adresów. Zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 2021r. nie prowadzi się numeracji porządkowej dla części miejscowości. Zmiana nie będzie miała konsekwencji dla właścicieli nieruchomości (zachowana zostaje dotychczasowa numeracja porządkowa nieruchomości).

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 25 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r.

Zbieranie uwag i opinii odbywać się będzie w formie wyrażania opinii w ankiecie konsultacyjnej poprzez złożenie jej:

  1. W Urzędzie Gminy Jedlińsk.
  2. W wersji elektronicznej formie skanu na adres  e-mail: rolnictwo@jedlinsk.pl.

Ankieta konsultacyjna dostępna będzie:

  1. Na stronie internetowej Gminy Jedlińsk www.jedlinsk.pl (w aktualnościach).
  2. W Urzędzie Gminy Jedlińsk ul. Warecka 19.
  3. U Sołtysa.

Warunkiem udziału mieszkańców poszczególnych miejscowości w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby biorącej udział w konsultacjach.

Przedstawienie wyników konsultacji nastąpi w terminie do 10 dni od zakończenia konsultacji.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 48 32 13 098.

 

Wójt

 Kamil Dziewierz

Wstecz