Nowy autokar szkolny do Wsoli!

Dzisiaj, 13 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wsoli Kamil Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk wraz z zaproszonymi gośćmi przekazał symboliczne kluczyki nowo zakupionego autokaru MAN na ręce dyrektor Dorocie Dobosz.

Koszt zakupu autobusu wyniósł niemal 1,2 mln zł, z czego 960 tys. zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Na uroczystość przybyli także minister Marek Suski , wiceminister Wojciech Skurkiewicz, Anna Kwiecień – poseł na sejm RP, Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty, Adrian Brański – Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu, Krzysztof Chojnacki - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wraz z zastępcą Zbigniewem Kapciakiem, Łukasz Kurek – przewodniczący rady gminy, Lidia Żurowska – radna Piastowa, Wojciech Kowalczyk – radny ze Wsoli, Jan Mazurek – radny z Wielogóry,  Aleksander Pawlas – przedstawiciel firmy MAN, Stowarzyszenie „Bądźmy razem” ze Wsoli, Mariusz Stępień – reprezentant Polski w paralotniarstwie. Autokar  poświęcił ks. dr Roman Kotlimowski – proboszcz ze Wsoli

 • _001
 • 001
 • 002
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046

Wstecz