WAKACJE Z KRUS!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2023 roku organizuje
w czasie wakacji turnus rehabilitacyjny dla dzieci rolników- ubezpieczonych w KRUS.

         Skorzystać z niego mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2008 - 2016r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku.
W pierwszej kolejności na turnus kierowane są dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra rehabilitacji rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

W 2023 roku na terenie OR KRUS w Warszawie organizowany będzie  turnus :

1. Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 25.06 -15.07.2023

Turnus trwa 21 dni.

Wnioski należy składać do PT KRUS Radom w terminie do 15 maja br.

Dodatkowe informacje pod numerem tel.(48-3833740, 48-3443758) lub w siedzibie PT KRUS w Radomiu.

Wstecz