WYBORY SOŁTYSA

Mieszkańców sołectwa Jedlanka informujemy, 
że w dniu 13.04.2023 r.o godz. 18:00  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlance, 
odbędzie się zebranie sołeckie ,
na którym zostanie wybrany nowy sołtys 
w związku z rezygnacją poprzedniego. 
Zebranie odbędzie się zgodnie 
z Zarządzeniem Wójta Gminy Jedlińsk 
Nr 556/36/2023 z 28.03.2023 r. 

Wstecz