Jubileusz 100-lecia urodzin

13 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy w Jedlińsku odbyła się uroczystość z okazji setnych urodzin Ireny Sułek z Lisowa.
Jubilatce życzenia długich lat życia w zdrowiu i wszelkiej pomyślności złożyli: Kamil Dziewierz – wójt gminy Jedlińsk, Łukasz Kurek – przewodniczący rady gminy Jedlińsk, Andrzej Pawluczyk – sekretarz gminy, Ilona Starzyńska – skarbnik gminy, Krzysztof Murawski – kierownik radomskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, reprezentujący wojewodę mazowieckiego, Beata Durazińska – zastępca kierownika Placówki Terenowej KRUS w Radomiu, ks. Czesław Sobolewski – proboszcz parafii Lisów, Agnieszka Gryzek – kierownik USC oraz Teodozja Bień – zastępca kierownika USC.
W uroczystości wzięła również licznie przybyła rodzina, a do zaśpiewania „Dwieście lat” zaprosił Dariusz Religa.
Jubilatka otrzymała również listy gratulacyjne od Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów oraz z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Pani Irena urodziła się w 13 kwietnia 1923 r. w Lisowie, gdzie mieszka do dziś.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz