OGŁOSZENIE O KOŃCOWEJ SPRZEDAŻY WĘGLA

15 maja 2023 r. rozpocznie się końcowa sprzedaż węgla sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu.

Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać zakupu węgla muszą posiadać zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zakupu na preferencyjnych warunkach.

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku najpóźniej do 30 czerwca 2023 r. 

Zaświadczenie zostanie wydane w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Sprzedaż węgla odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych, co oznacza, że mieszkaniec ma prawo kupić większą ilość węgla niż 3 tony, a także ma prawo zakupić węgiel w innej gminie.

Ostateczna sprzedaż węgla na warunkach preferencyjnych  kończy się z dniem 31 lipca 2023 r.

 

Wstecz