Wotum zaufania oraz absolutorium dla wójta gminy Jedlińsk!

Dzisiaj, 25 maja odbyła się sesja Rady Gminy, podczas której wójt gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz jednogłośnie otrzymał od rady gminy wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.