Szanowni Państwo,

Kierujemy do Państwa z prośbę o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Strategii rozwoju gminy Jedlińsk na lata 2023-2030. Wyniki z analizy ankiet zostaną wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych w przedmiotowym dokumencie.

Naszym celem jest zaangażowanie społeczności lokalnej i stworzenie możliwości wypowiedzenia się mieszkańców gminy w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy Jedlińsk. Chcielibyśmy, aby Strategia rozwoju gminy była dokumentem wynikającym z naszych wspólnych obserwacji, potrzeb i pomysłów, a założone przez nas cele były systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.

 Wypełnioną ankietę prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Jedlińsk lub przesłać na adres e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl do dnia 12.06.2023 r.

Pobierz ankietę:

Wstecz