Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej

 Mazowiecka Izba Rolnicza ogłasza dodatkowy nabór na przyjęcia zgłoszeń chętnych kandydatów na członków Rad Powiatowych MIR.

Przepisy związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do izb rolniczych dostępne są na stronie www.mir.pl w zakładce Wybory do Izb Rolniczych 2023.

Chętnych kandydatów na członków Rad Powiatowych MIR prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie poniższych dokumentów oraz dostarczenie ich do Okręgowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Urzędzie Gminy w Jedlińsku pokój 8 do dnia 8 września.   

Wstecz