Wczoraj, 7 września, odbył się protest mieszkańców Wielogóry oraz Radomia w sprawie budowy zakładu przetwarzania odpadów przemysłowych, na który przybyli Kamil Dziewierz – wójt naszej gminy wraz z radnymi Barbarą Kołodziejską i Januszem Mazurkiem z Wielogóry, Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz oraz Mateusz Kuźmiuk – radni z Radomia.


Zakład ma powstać na zalesionym terenie o powierzchni blisko 3 hektarów, niemal w środku dzielnicy Wincentów w obrębie miejscowości Wielogóra.
Rocznie zakład miałby przetwarzać 120 tysięcy ton odpadów, a utylizowane miałyby być tam m.in. stare opony, plastik, papa i inne.Swój sprzeciw wobec planowanej inwestycji można wyrazić podpisują listę dostępną u radnych Barbary Kołodziejskiej i Janusza Mazurka oraz w sekretariacie urzędu gminy w Jedlińsku

Wstecz