W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, Wójt Gminy Jedlińsk informuje, że osoby poszkodowane w/w zjawiskiem, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych od 7 maja do 13 maja 2024 roku.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej oraz w siedzibie urzędu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Jedlińsku – pokój nr 8.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć kopie zgłoszenia do systemu IRZ. We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok.

 

Wstecz