Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy „Aleja im. Dariusza Cielniaka”

Wójt Gminy Jedlińsk zaprasza mieszkańców gminy Jedlińsk do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy „Aleja im. Dariusza Cielniaka” trasie pieszo-rowerowej położonej na działkach wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 735 – od miejscowości Jedlińsk poprzez Piastów do Wsoli.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 6 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r.

Zbieranie uwag i opinii odbywać się będzie w formie wyrażania opinii w ankiecie konsultacyjnej poprzez przesłanie jej w wersji elektronicznej formie skanu na adres e-mail: rolnictwo@jedlinsk.pl.

Ankieta konsultacyjna dostępna będzie:

  1. Na stronie internetowej Gminy Jedlińsk jedlinsk.pl (w zakładce „Aktualności”),
  2. W Urzędzie Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, pok. nr 04.

Warunkiem udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby biorącej udział w konsultacjach.

Przedstawienie wyników konsultacji nastąpi w terminie do 16 maja 2022 r. poprzez zamieszczenie protokołu ich przebiegu:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedlińsk,
  2. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jedlińsku.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 48 32 13 098.

 

Wójt Gminy

Kamil Dziewierz

Wstecz