Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Jedlińsk informuje, że w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Gmina Jedlińsk zamierza przystąpić do ww. programu.

Rolnicy z terenu gminy Jedlińsk zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, powinni złożyć w Urzędzie Gminy Jedlińsk (pokój nr 03) do dnia 7 lutego 2023 r. wniosek o ilości odpadów zgromadzonych w gospodarstwie.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady przewidziane w ramach programu z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę, ponieważ kwota dofinansowania nie przewiduje kosztów odbioru odpadów bezpośrednio z gospodarstwa.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Jedlińsk dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Jedlińsk.

Wstecz