Smart Vilage

Stowarzyszenie  Społeczno - Kulturalne ,,RAK" informuje, że w ramach  projektu  Smart Vilage został opracowany dokument „Koncepcji inteligentnej wsi dla miejscowości Jedlińsk”. Koncepcja ta pomaga nam dostrzec swój potencjał i zasoby, którymi dysponujemy, ale przede wszystkim pozwala wskazać drogę rozwoju, którą będziemy podążać w następnych latach.

Zapraszamy mieszkańców Jedlińska do konsultacji opracowanego dokumentu

W załączeniu projekt koncepcji oraz formularz uwag.

Opinie do koncepcji można składać i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stowarzyszenierak@onet.pl lub osobiście  Jedlińsk ul. Krótka 1 lub Warecka 19 pok. 24 

Formularz jest dostępny na Facebook stowarzyszenia, stronie internetowej Gminy Jedlińsk  oraz w siedzibie stowarzyszenia. Termin składania uwag: od 20.07.2023 r do 27.07.2023 r.

  • data: 2023-07-20

Wstecz