• -

Peregrynacja Krzyża i Ikony Światowych Dni Młodzieży

Krzyż Roku Świętego, który Papież Jan Paweł II podarował młodzieży 22 kwietnia 1984 r. i nieprzerwanie pielgrzymuje po całym świecie, 13 kwietnia 2015 przybył także do Jedlińska.

Krzyż ten stał się "żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata". Jest On wiernym świadkiem Światowych Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży to spotkania, które odbywają się w diecezjach całego świata w Niedzielę Palmową, a ponadto co kilka lat w różnych miejscach na świecie, w obecności papieża i z udziałem młodzieży przybywającej ze wszystkich państw. Najbliższe spotkanie odbędzie się w Krakowie w 2016 r.

Na Krzyżu znajdują się wyryte w czterech językach słowa Jana Pawła II: "Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie". Krzyż Światowych Dni Młodzieży wędruje po całym świecie, docierając do milionów serc młodych ludzi.

Od Niedzieli Palmowej 2003 r. razem z Krzyżem wędruje Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Opiekunka Rzymskiego Ludu jest najbardziej ukochaną i czczoną ikoną maryjną w Rzymie. Znajduje się ona w Capella Paolina w Bazylice Większej w Rzymie. Bazylika Większa NMP jest uważana za trzecią z kolei spośród rzymskich bazylik patriarchalnych.

» zdjęcia «

  • -

Wstecz