Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Rusza nabór do III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Tematem przewodnim tej edycji konkursu będą „Polskie zwyczaje żniwne i dożynki”. Nabór do konkursu zakończy się 12 marca br. Konkurs objęła honorowym patronatem Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 12 marca 2023 r.

Wszystkie szczegóły na temat konkursu znajdą Państwo na stronie "Prezydent RP” pod linkiem https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/aktywnosc/startuje-iii-edycja-konkursu-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta,63173

 

Dzień babci i dziadka w Ludwikowie

24 stycznia 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Ludwikowie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka została zorganizowana okolicznościowa akademia.

Program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły i przedszkolaków został zaprezentowany przed zaproszonymi gośćmi.

W uroczystości wzięli również wójt gminy Kamil Dziewierz oraz Łukasz Kurek – przewodniczący rady gminy, którzy złożyli życzenia wszystkim babciom i dziadkom.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 051
 • 052
 • 053
 • 054
 • 055
 • 056
 • 057
 • 058
 • 059
 • 060
 • 061
 • 062
 • 063
 • 064
 • 065
 • 066
 • 067
 • 068
 • 069
 • 070
 • 071
 • 072
 • 073
 • 074
 • 075
 • 076
 • 077
 • 078
 • 079
 • 080
 • 081
 • 082

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Jedlińsk informuje, że w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Gmina Jedlińsk zamierza przystąpić do ww. programu.

Rolnicy z terenu gminy Jedlińsk zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, powinni złożyć w Urzędzie Gminy Jedlińsk (pokój nr 03) do dnia 7 lutego 2023 r. wniosek o ilości odpadów zgromadzonych w gospodarstwie.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady przewidziane w ramach programu z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę, ponieważ kwota dofinansowania nie przewiduje kosztów odbioru odpadów bezpośrednio z gospodarstwa.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Jedlińsk dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Jedlińsk.

Bioodpady - ankieta

Zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Jedlińsk w 2022 roku.

Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Gminy w Jedlińsku przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.). W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnioną ankietę należy odesłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy w Jedlińsku, Referat Rolnictwa Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. nr 03 lub wysłać na adres e-mail: wioleta.siwiarek@jedlinsk.pl bądź dostarczyć do sołtysa do 28 lutego 2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 48 32 13 098.

Druk ankiety można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, Referat Rolnictwa Środowiska i Gospodarki Gruntami, pok. nr 03.

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Jedlińsk zaprasza mieszkańców miejscowości Bród, Czarna Rola, Godzisz, Gryzów, Kępiny, Marcelów, Moczydło do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag mieszkańców w/w miejscowości na temat zmiany rodzaju miejscowości, figurującej w Wykazie nazw miejscowości stanowiący załącznik do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu nazw miejscowości i ich części (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2360). Przedmiotowa zmiana jest czynnością techniczną, porządkującą, wynikającą ze zmiany przepisów dotyczących ewidencji miejscowości, ulic, adresów. Zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 2021r. nie prowadzi się numeracji porządkowej dla części miejscowości. Zmiana nie będzie miała konsekwencji dla właścicieli nieruchomości (zachowana zostaje dotychczasowa numeracja porządkowa nieruchomości).

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 25 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r.

Zbieranie uwag i opinii odbywać się będzie w formie wyrażania opinii w ankiecie konsultacyjnej poprzez złożenie jej:

 1. W Urzędzie Gminy Jedlińsk.
 2. W wersji elektronicznej formie skanu na adres  e-mail: rolnictwo@jedlinsk.pl.

Ankieta konsultacyjna dostępna będzie:

 1. Na stronie internetowej Gminy Jedlińsk www.jedlinsk.pl (w aktualnościach).
 2. W Urzędzie Gminy Jedlińsk ul. Warecka 19.
 3. U Sołtysa.

Warunkiem udziału mieszkańców poszczególnych miejscowości w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby biorącej udział w konsultacjach.

Przedstawienie wyników konsultacji nastąpi w terminie do 10 dni od zakończenia konsultacji.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 48 32 13 098.

 

Wójt

 Kamil Dziewierz

Informacja dla podmiotów wpisujących się do RDR o konieczności wpisu do rejestru BDO czy aktualizacji wpisu

Przedsiębiorco!

Odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w Gminie Jedlińsk, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

Zaproszenie na TARGI ROLNE w Kielcach

Wójt Gminy Jedlińsk organizuje wyjazd na

 XXVIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH
w KIELCACH w dniu 18 marca 2023 r. (sobota).

Bezpłatny przejazd autokarem spod parkingu przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedlińsku o godzinie 8:00, powrót godzina 16:00.

 Cena biletu wstępu na targi 15 zł- zakup indywidualny.

Zainteresowanych prosimy o zapisywanie się w terminie do dnia 10 marca 2023 r. pod numerem 48 321 30 98 lub osobiście pokój nr 8 w Urzędzie Gminy w Jedlińsku.

Kampania STOP blokowaniu sygnału!

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji pragnie uświadamiać o negatywnych skutkach używania nielegalnych wzmacniaczy sygnału oraz ich wpływie na powszechny dostęp do łączności. Z tego względu rozpoczęła kampanię STOP blokowaniu sygnału.

Nielegalnie zainstalowane wzmacniacze sygnału komórkowego, powodują bardzo duże problemy z funkcjonowaniem sieci. Wiąże się to z pogarszającą jakością rozmów czy nawet całkowitym zanikiem sygnału. Problem z zasięgiem to rzecz jasna brak możliwości wykonywania i odbierania połączeń, wiadomości SMS czy dostępu do internetu.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zwraca uwagę na fakt, że indywidualni odbiorcy usług, którzy instalują na własną rękę tani, nieposiadający atestu wzmacniacz sygnału łamią prawo. W świetle prawa, samodzielna instalacja tzw. repeaterów jest przestępstwem obarczonym karą grzywny do 1000 zł, a w skrajnych przypadkach, nawet karą ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Jeżeli mamy problem z zasięgiem telefonicznym, KIGEiT informuję, że powinniśmy o tym fakcie w pierwszej kolejności powiadomić operatora telekomunikacyjnego, który może podjąć chociażby decyzję o budowie dodatkowej anteny w miejscu, gdzie zasięgu faktycznie nie ma.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji w ramach kampanii zachęca do zapoznania się z poradnikiem odnośnie nielegalnych wzmacniaczy sygnału – https://kigeit.org.pl/2022/10/03/nielegalne-wzmacniacze-sygnalu-komorkowego-pytania-i-odpowiedzi/